วีซ่า/ใบอนุญาตทำงาน

วีซ่า/ใบอนุญาตทำงาน

บริษัท Carson&Chain Intellectual Property Services ยินดีให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหากฎหมาย ฟรี โดยทีมทนายความผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านคดีแต่ละประเภท พร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมาย วางแผนคดี และวางแนวทางคดีแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาด้านกฎหมาย กรุณาติดต่อบริษัทของเราเพื่อ รับคำปรึกษา ปรึกษาข้อสงสัยกับทนายความด้านบริษัท ฟรี

วีซ่าธุรกิจ/วีซ่าทำงาน (Non-Immigration B)

ชาวต่างชาติที่ประสงค์เข้ามาประกอบธุรกิจของตนเองหรือทำงานภายใต้บริษัทในประเทศไทยจะต้องเข้ามาในประเทศไทยโดยถือวีซ่าประเภทวีซ่าธุรกิจ ทั้งนี้หากเป็นการขอวีซ่าประเภทธุรกิจในครั้งแรกบริษัทในประเทศไทยจะต้องจัดเตรียมเอกสารและยื่นต่อกระทรวงแรงงานเพื่อขอจดหมายจากกระทรวงแรงงงานและเตรียมเอกสารให้กับต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อขอวีซ่าธุรกิจและเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยวีซ่าดังกล่าวโดยปกติวีซ่าดังกล่าวจะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว บริษัทจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อขอต่ออายุวีซ่าธุรกิจ 1 ปีต่อไป

บริษัท Carson&Chain Intellectual Property Services สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือท่านในการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดในการต่อวีซ่าธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ในการยื่นขอต่อวีซ่าธุรกิจให้กับทั้งเจ้าของธุรกิจและพนักงานชาวต่างชาติของบริษัทต่างๆ ในประเทศไทย

วีซ่าเกษียณอายุ (Retirement Visa)

วีซ่าเกษียณอายุเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศไทย ทั้งนี้บุคคลที่จะขอวีซ่าประเภทเกษียณอายุได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลต่างชาติมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
2. เงินในบัญชีเงินฝากประเภทฝากประจำหรือประเภทออมทรัพย์จำนวนไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หรือ

3. เงินเกษียณอายุเดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท โดยรวมกัน 12 เดือนไม่น้อยกว่า 800,000 บาท โดยระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยสำหรับการขอแต่ละครั้งคือ 1 ปี

วีซ่าแต่งงาน (Marriage Visa)

ชาวต่างชาติที่มีสามีหรือภรรยาเป็นคนไทยและได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายของประเทศไทย สามารถพำนักอยู่ในประเทศไทยได้โดยถือวีซ่าแต่งงาน โดยการอยู่ในราชอาณาจักรของชาวต่างชาติที่ได้จดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทยเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก

ข้อดี ของการพำนักอยู่ในประเทศไทยโยวีซ่าแต่งงานคือ ชาวต่างชาติสามารถทำงานในประเทศไทยโดยถือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ได้

รายงานตัว 90 วัน

ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถือวีซ่าประเภทต่าง ๆ เช่น วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเกษียณอายุ วีซ่าแต่งงาน วีซ่าอุปการะบุตร ที่มีระยะเวลา 1 ปีและอาศัยอยู่ในประเทศไทยครบ 90 วัน สิ่งที่ท่านจำต้องปฏิบัติ คือ การายงานตัว 90 วัน โดยท่านจะต้องนำพาสปอร์ตตัวจริงพร้อมกรอกแบบฟอร์มและไปรายงานตัว ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหรือในเขตอื่น ๆตามที่ท่านอาศัยอยู่ หากไม่ปฏิบัติติตามท่านจะต้องชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาท

การรายงานตัว 90 วันสามารถทำได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลานัดเป็นเวลา 7 วัน

Re-entry Permit

ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าแต่ละประเภทซึ่งมีระยะเวลาในวีซ่า 1 ปี หากท่านประสงค์ที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเพื่อรักษาสภานะของวีซ่าของท่านไว้ ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยท่านจะต้องทำ Re-entry Permit เพื่อที่ท่านจะได้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอีกครั้งโดยวีซ่าดังกล่าว

ประเภทของ Re-entry Permit

1. Single Re-entry Permit การขออนุญาตกลับมาในราชอาณาจักรประเทศนี้จะสามารถใช้เพื่อเดินทางออกจากประเทศไทยและกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ จำนวน 1 ครั้ง โดยค่าธรรมเนียมในการขอจำนวน 1,900 บาท

2. Multiple Re-entry Permit การขออนุญาตกลับมาในราชอาณาจักรประเทศนี้จะสามารถใช้เพื่อเดินทางออกจากประเทศไทยและกลับเข้ามาในประเทศไทยได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยปกติหากท่านถือวีซ่าประเภท 1 ปี การขอ Multiple Re-entry Permit จะสามารถใช้รักษาสถานะของของวีซ่าในการกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้ตลอดอายุของวีซ่า ค่าธรรมเนียมในการขอจำนวน 3,800 บาท
บทความล่าสุด
สิทธิบัตรคืออะไร
2020-11-10
ข้อเสีย–การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศระบบมาดริด
2018-08-27
แผนผังการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (ขาออก)
2018-08-27
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์
2018-08-27

 • ติดต่อเรา
 • Head Office :
 • 139 ซ.พิบูลสงคราม 22 แยก 16
 • ต.บางเขน อ.เมือง
 • จ.นนทบุรี 11000
 • มือถือ : 094-958-9696
 • 092-626-4591
 • ip@carsonandchain-ip.com
 •  
 • เวลาทำการ
 • Opening Day :
 • วันจันทร์ – วันศุกร์ : 8am to 6pm
 • Saturday : 9am to 5pm
 • Vacation :
 • All Sunday Day
 • All Vacation Holiday
 • เพิ่มเราเป็นเพื่อน Line :
  @carsonandchain
 • Our Team
 • พิเชษฐ์ ไชยกูร
 • MR.Barry Carson Smith
 • ภาณุพงษ์ บัวมารต
 • สายัญ ดำรงคดีราษฎร์
 • กิติยา ยองใหญ่
 • ทัตเทพ รติภูมิ