เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ :
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศที่หนึ่งจะไม่มีผลคุ้มครองไปถึงประเทศที่สอง เนื่องจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศใดก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศนั้น ซึ่งกฎหมายในประเทศที่หนึ่งจะไม่สามารถบังคับใช้ไปถึงประเทศที่สองด้วยตามหลักดินแดน และ อํานาจอธิปไตย
ดังนั้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยจะไม่มีผลคุ้มครองไปถึงต่างประเทศด้วย ซึ่งเมื่อมีการส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องทำการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นด้วย
ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ โดยมีทางเลือก ดังนี้

(1) สามารถยื่นคำจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทุกประเทศที่ต้องการให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครอง ซึ่งจะต้องเตรียมคำขอประเทศละ 1 ชุด

(2) สามารถยื่นคำจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศ
– กลุ่มสหภาพยุโรป European Union (EU) คุ้มครอง 28 ประเทศ
– กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาอาฟริกา ( The African Intellectual Property Organization ) หรือ OAPI คุ้มครอง 16 ประเทศ
– กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาคอาฟริกา (African Regional Intellectual Property Organization ) หรือ ARIPO คุ้มครอง 16 ประเทศ

(3) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามระบบมาดริด (Madrid System) มีประเทศสมาชิกตามความตกลงมาดริด และพิธีสารมาดริด ซึ่งประกอบกันเป็นสหภาพมาดริด รวมทั้งสิ้น 116 ประเทศ (ปี 2561) โดยมีหลักการ คือยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศเดียวแต่สามารถระบุประเทศที่ต้องการได้รับความคุ้มครองได้หลายประเทศในประเทศที่เป็นสมาชิกของระบบมาดริด (Madrid System)
ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.wipo.int/madrid/en/members/
บทความล่าสุด
สิทธิบัตรคืออะไร
2020-11-10
ข้อเสีย–การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศระบบมาดริด
2018-08-27
แผนผังการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (ขาออก)
2018-08-27
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์
2018-08-27

 • ติดต่อเรา
 • Head Office :
 • 139 ซ.พิบูลสงคราม 22 แยก 16
 • ต.บางเขน อ.เมือง
 • จ.นนทบุรี 11000
 • มือถือ : 094-958-9696
 • 092-626-4591
 • ip@carsonandchain-ip.com
 •  
 • เวลาทำการ
 • Opening Day :
 • วันจันทร์ – วันศุกร์ : 8am to 6pm
 • Saturday : 9am to 5pm
 • Vacation :
 • All Sunday Day
 • All Vacation Holiday
 • เพิ่มเราเป็นเพื่อน Line :
  @carsonandchain
 • Our Team
 • พิเชษฐ์ ไชยกูร
 • MR.Barry Carson Smith
 • ภาณุพงษ์ บัวมารต
 • สายัญ ดำรงคดีราษฎร์
 • กิติยา ยองใหญ่
 • ทัตเทพ รติภูมิ