บทความ
ออกแบบเครื่องหมายการค้าอย่างไร ให้จดทะเบียนได้

ชื่อ

การใช้ชื่อบุคคล แสดงลักษณะพิเศษ โดยการเขียนเป็นอักษรประดิษฐ์ เช่น คำว่า ไบโอแพลน และการใช้ชื่อนิติบุคคล เช่น บริษัท ATICHA ต้องประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษ สามารถนำมาใช้และจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

 

คำข้อความ

การใช้คำหรือข้อความที่คิดขึ้นใหม่ คำว่า BENNETT เป็นคำที่ไม่มีความหมาย เพราะประดิษฐ์ขึ้นใหม่มาประกอบกับรูปประดิษฐ์ นำมาจดทะเบียนได้ การใช้ชื่อภูมิศาสตร์ เช่น คำว่า “เสม็ด” ซึ่งเป็นชื่อภูมิศาสตร์ ไม่สามารถจดทะเบียนได้ แต่หากนำมาประกอบในเครื่องหมายการค้า จะต้องสละสิทธิ์ จึงสามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

 

ลายมือ

การใช้ลายมือชื่อ หรือลายเซ็น เช่น คำว่า JIM Thompson สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า นำมาจดทะเบียนได้

 

ภาพประดิษฐ์

การใช้ภาพที่เขียนขึ้นจากจินตนาการ หรือวาดขึ้นใหม่ สามารถนำมาใข้ประกอบหรือเป็นเครื่องหมายการค้า สามารถจดทะเบียนได้

 

กลุ่มของสี

การใช้แถบสีมาวางเรียงกัน ประกอบกับคำ หรือข้อความ คำว่า Paul Smith นำมาใช้ และสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

 

รูปทรง

 

การใช้รูปร่างของวัตถุ  รูปปั้น ที่มีลักษณะเป็นสามมิติ คือ มีด้านหน้า ด้านข้าง ด้านสูง  เช่น รูปการ์ตูน สามารถนำมาใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

 

ภาพถ่าย

การใช้ภาพถ่ายบุคคลของตนเอง หรือผู้อื่นที่ได้รับอนุญาต มาประกอบกับลวดลายใบสลาก สามารถนำมาจดทะเบียนได้

 

ตัวเลข ตัวหนังสือ

 การใช้ตัวหนังสือ หรือตัวเลข เช่น การนาอักษร Z มาประกอบกับตัวเลขประดิษฐ์ เลข 7 มาเขียนเกาะเกี่ยวกันให้มีลักษณะพิเศษ วางบนกรอบสี่เหลี่ยม

 

2020-11-16

 • ติดต่อเรา
 • Head Office :
 • 139 ซ.พิบูลสงคราม 22 แยก 16
 • ต.บางเขน อ.เมือง
 • จ.นนทบุรี 11000
 • มือถือ : 094-958-9696
 • 092-626-4591
 • ip@carsonandchain-ip.com
 •  
 • เวลาทำการ
 • Opening Day :
 • วันจันทร์ – วันศุกร์ : 8am to 6pm
 • Saturday : 9am to 5pm
 • Vacation :
 • All Sunday Day
 • All Vacation Holiday
 • เพิ่มเราเป็นเพื่อน Line :
  @carsonandchain
 • Our Team
 • พิเชษฐ์ ไชยกูร
 • MR.Barry Carson Smith
 • ภาณุพงษ์ บัวมารต
 • สายัญ ดำรงคดีราษฎร์
 • กิติยา ยองใหญ่
 • ทัตเทพ รติภูมิ